Bio-one global greentech

 

 

 

 

Khí hậu, đất đai và cây trồng được xem là 3 yếu tố cơ bản có mối liên hệ mật thiết với nhau và ảnh hưởng trực tiếp đến sinh trưởng phát triển của cây trồng. Tuy nhiên, trong 3 yếu tố trên thì chỉ có yếu tố đất đai và cây trồng là con người có thể điều khiển theo hướng có lợi cho sản xuất.


Đất tốt là yếu tố cơ bản nhất, quan trọng nhất và quyết định sự hình thành sinh trưởng và phát triển tối ưu của hệ thống cây trồng. Đất canh tác tốt gồm có 50% chất rắn, 25% chất lỏng và 25% không khí. Trong vật chất rắn gồm có 5% là chất hữu cơ và 45% là chất vô cơ. Trong 1 gram đất tốt chứa vài tỷ vi khuẩn, vài triệu tảo và nấm, hàng ngàn sinh vật đơn bào. Sự tồn tại của chúng đã làm cho đất đai trở nên màu mỡ và phì nhiêu hơn. Nhưng chúng ta biết đấy, đất nông nghiệp hiện nay không có nhiều vi sinh vật sống như vậy mà nguyên nhân chủ yếu là do sử dụng phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), sự độc canh và sử dụng nước tưới bất hợp lý kéo dài hàng chục năm liền,….điều đó đã làm cho đất đai trở nên cằn cỗi, thoái hóa và dần xa mạc hóa,…làm hạn chế phát triển của cây trồng.


Đối với đất nông nghiệp hiện nay, phân bón phân hữu cơ, hữu cơ vi sinh, phân vi sinh vật được xem là yếu tố quan trọng nhất quyết định sự màu mỡ của đất và sự sinh trưởng phát triển và tạo năng suất của cây trồng. Sử dụng phân bón hợp lý và cân đối là rất cần thiết cho sự phát triển bền vững của đất và cây trồng. Nhưng điều đó thật là khó đối với hầu hết những người nông dân, đặc biệt là nông dân thuộc các nước kém phát triển. Họ chỉ biết đến một lợi ích trước mắt và duy nhất là thu được sản lượng cao và điều đó thúc đẩy người dân sử dụng các loại phân, thuốc, hóa chất nông nghiệp ngày càng nhiều và trở nên lạm dụng nó. Và tất nhiên chúng ta không thể phủ nhận vai trò của phân bón đối với lợi ích sản xuất nông nghiệp, kinh tế, xã hội,… đặc biệt là phân bón hóa học (do phân bón hóa học đã làm tăng 50% sản lượng lương thực thế giới trong 100 năm qua (theo FAO)). Nhưng lạm dụng phân bón hóa học quá mức và kéo dài qua nhiều năm sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính chất lý - hóa của đất, làm suy giảm nguồn vi sinh vật hữu ích trong đất, gây ô nhiễm môi trường nước, phát sinh dịch hại, đặc biệt, bón đạm hóa học quá mức đã làm cho hàm lượng Nitrate trong sản phẩm nông sản tăng quá mức cho phép, làm giảm chất lượng nông sản, gây nguy hại cho sức khỏe con người. Như vậy, có thể thấy rằng phân bón là rất quan trọng đối với sự màu mỡ của đất và sinh trưởng phát triển của cây trồng.


Vậy làm thế nào để trả lại độ màu mỡ cho đất, để lấy lại vi sinh vật đã mất, tăng cường số lượng vi sinh vật đất và hoạt động của chúng để tạo điều kiện tối ưu nhất cho cây trồng sinh trưởng phát triển. Trước hết chúng ta phải giảm sử dụng phân đạm hóa học, đảm bảo liên tục nguồn đạm hữu cho cây, tăng chất hữu cơ cho đất và cải thiện tính chất vật lý hóa của đất. Sử dụng phân hữu cơ, hữu cơ vi sinh, phân vi sinh vật kéo dài sẽ làm đất màu mỡ hơn, tăng cường chất hữu cơ và vi sinh vật hữu ích cho đất, không ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí, tăng sản lượng đầu ra, giảm chi phí đầu vào từ đó trồng trọt phát triển theo hướng hữu cơ và tự nhiên hơn. Và phân vi sinh vật Bio-One thích hợp với mọi vùng đất, khí hậu và các loại cây trồng, là một giải pháp hiệu quả nhất cho sự phát triển bền vững của đất và sự phát triển toàn diện của cây trồng trong nền sản xuất nông nghiệp xanh toàn cầu, là sự lựa chọn tốt nhất cho người nông dân Việt.